Významné stromy LČR

Velmovická jedle je asi 200 let stará jedle bělokorá, rostoucí v komplexu lesa, zvaném Velmovická vrcha, severně od Chýnova mezi obcemi Velmovice a Dub. Se svojí výškou 33 m a obvodem kmene 346 cm se jedná o jednoho z největších jedinců tohoto druhu.

Strkovský dub roste na hrázi Strkovského rybníka v kú Planá nad Lužnicí. Díky své velikosti (výška 27 m, obvod kmene 471 cm v 130 cm nad zemí) tvoří tento dub letní významný krajinný prvek a dominantu okolí.

Borecké duby je název stromořadí dubu letního na hrázi Boreckého rybníka mezi obcemi Planá nad Lužnicí a Dlouhá Lhota. Stáří šesti jedinců je odhadováno mezi 300 a 350 let, výšky se pohybují mezi 21 a 26 m a obvody kmenů mezi 467a 707 cm. Původně bylo památných dubů u Boreckého rybníka sedm, při bouři v roce 2005 byl však jeden z nich vyvrácen.