Lesní pedagogika

Lesní pedagogika se u dětí snaží vytvořit vztah k přírodě a učit je pochopit práci lesníků, která spočívá hlavně ve výchově lesa a řádné péči o něj. S dětmi pořádáme vycházky do lesa, kde se seznámí s prací lesníků, učí se poznávat stromy a jiné přírodniny a chovat se v lese tak, aby příroda byla náš kamarád.

Pro tuto činnost jsou na lesní správě vyškoleni 3 lesní pedagogové, kteří po dohodě ochotně připraví program pro školy, školky i dětské organizace.

Více informaci o lesní pedagogice